Nieuwsbericht

‘Mega MFA’ op SCP-terrein van de baan, focus op 4 andere varianten

Er komt geen ‘mega MFA’ op de locatie van voetbalvereniging S.C.P. Tenminste, als het aan burgemeester en wethouders ligt. Op donderdag 15 december aanstaande wordt dat voorstel besproken in een raadsvergadering, net als het voornemen om 3 andere varianten uit te laten werken en het bestuur van De Lier de opdracht te geven om voor de, in totaal 4, scenario’s een bedrijfsplan op te stellen.

Het plan voor nieuwbouw van De Lier is dus niet van de baan. Enkel het idee voor één groot voorzieningencentrum op de Schravenhof lijkt nu uitgesloten. Volgens het college van B en W zijn er meerdere argumenten om dit megaplan niet verder uit te werken. Het bestuur van De Lier laat weten zich daarin te kunnen vinden: “Ondanks dat één grote multifunctionele accommodatie ook mogelijkheden biedt, vinden we het idee niet passen bij het dorp Puiflijk. Graag zien we dat een toekomstig ‘hart van het dorp’ ook daadwerkelijk in het dorpshart gesitueerd is. Eigentijds en klaar voor de toekomst, maar vooral ook sfeervol.”

Scenario’s
Het college zal de gemeenteraad tijdens de raadsvergadering van donderdag 15 december 2021 dus voorstellen om 3 scenario’s verder uit te laten werken: een minimale nieuwbouwvariant op de locatie De Linde, een nieuwbouwvariant op de locatie de Lier en een renovatievariant op locatie de Lier. Als de gemeenteraad daarmee instemt worden, samen met het nieuwbouwscenario op de plek van De Linde dat in juli van dit jaar werd gepresenteerd, in totaal 4 scenario’s serieus overwogen. Het bestuur van dorpshuis De Lier krijgt verder de opdracht, zo valt te lezen in het collegebesluit, om voor deze 4 varianten een bedrijfsplan op te stellen.

Besluit na verkiezingen
Tot slot wordt aan de raad voorgesteld om een uiteindelijk besluit te agenderen voor 2022, na installatie van de nieuwe gemeenteraad. De uitkomst van de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen in maart kunnen dan ook van belang zijn voor een positieve uitkomst.