Nieuwsbericht

Bijeenkomsten Integrale Aanpak Puiflijk druk bezocht

Afgelopen woensdagavond vond opnieuw een inwonersbijeenkomst plaats in het kader van de Integrale Aanpak Puiflijk. De avond, die door de gemeente werd georganiseerd, kon net als de eerste gelegenheid op maandag 13 mei rekenen op een grote opkomst. Naar schatting kwamen in totaal ruim 120 inwoners op de bijeenkomsten af.

Tijdens de twee inspraakavonden gaven wethouder Gérard de Wildt en projectleider Linda van der Steen een update over de enquête die onlangs huis aan huis werd verspreid in Puiflijk. Aansluitend gingen gespreksleiders vanuit de gemeente verdiepend in gesprek over de onderwerpen die daarin door inwoners als meest belangrijk werden aangemerkt, te weten: dorpshuis De Lier en haar omgeving, de woningbehoefte in Puiflijk, het behoud van het dorpse karakter, de toekomst van basisschool ’t Geerke en de woningbouwplannen op locatie Van der Zandt.

Over elk thema gingen inwoners in groepjes van tien in gesprek. Op placemats konden zij bovendien voor hen belangrijke punten noteren. Deze aantekeningen werden door de gemeente na afloop verzameld en zullen – samen met de uitkomsten van de enquête en de beide inwonersbijeenkomsten – in een integraal document worden aangeboden aan de gemeenteraad.

Stevige kritiek
Gesteld mag worden dat het vertrouwen in de gemeente, sinds de perikelen rondom de nieuwbouwplannen van De Lier, over het algemeen laag is in Puiflijk. De opkomstcijfers van de inwonersbijeenkomsten laten echter zien dat dit de meeste inwoners er niet van heeft weerhouden om van de recente inspraakgelegenheden gebruik te maken. Zoals verwacht klonk er tijdens beide avonden, en na afloop, stevige kritiek vanuit de zaal, veelal geadresseerd aan de politiek en het gemeentebestuur. Gradie Martini liet na afloop van de bijeenkomst op 13 mei weten teleurgesteld te zijn in de opzet van de avond: “Wederom moesten we papieren invullen en vragen beantwoorden die al meerdere keren waren gesteld. Weer komt een ambtelijk rapport onze kant uit, waarschijnlijk in de herfst van 2024. Het komt op mij over alsof men bang is, om eerlijk te zijn. Alsof er besluiten aankomen die haaks staan op de meningen en wensen van de inwoners van Puiflijk.”

Haar zorgen over de toekomstige woningbouwontwikkelingen vatte Gradie als volgt samen: “Ik wil het gemeentebestuur nadrukkelijk vragen heel zorgvuldig met het terrein van Van der Zandt om te gaan en een tegenwicht te bieden aan projectontwikkelaars. We hebben tenslotte ruimte nodig om een plek te creëren, waar we in het groen kunnen wandelen, ontspannen en verkoeling te zoeken, gezien de klimaatverandering die ons vele hittegolven belooft. Aangezien niet iedereen beschikt over verkoelende middelen in huis, lijkt het me mooi om op het terrein een prachtig bomenrijk gebied aan te leggen, waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten en kinderen kunnen spelen zonder gevaar te lopen iets te overkomen door het steeds drukker wordende verkeer in Puiflijk. Een beleid dat zich alleen bezighoudt met huizenbouw, genereert alleen nog maar meer verkeersbewegingen op de niet breder wordende wegen.”

Inwoners eensgezind
Tom van de Geijn, die afgelopen woensdag aanwezig was, blikt als volgt terug op de avond: “Ik kom tot de conclusie dat de inwoners van Puiflijk eensgezind zijn over de wensen die zij hebben voor de toekomst van hun dorp. Het behoud van het dorpse karakter, de toekomst van school en dorpshuis, de woningbouwbehoefte en de plannen bij Van der Zandt, zijn thema’s die vrijwel bij iedereen spelen.” Over die plannen bij Van der Zandt, of beter gezegd het ontbreken van een plan, heerst ook volgens hem bij veel inwoners bezorgdheid. “Als ik het goed beluister zijn er weinig mensen pertinent tegen nieuwbouw in die boomgaard”, stelt Van de Geijn. “De zorg van inwoners zit hem volgens mij met name in de schaal van het project en de invulling van de openbare ruimte. Gisteravond werd bijvoorbeeld duidelijk dat Puiflijkenaren vooral behoefte hebben aan betaalbare woningen voor eigen inwoners – zowel starters als senioren – met voldoende groen. Het geheel in een omvang die past bij het dorp Puiflijk .”