Nieuwsbericht

Weg lijkt vrij voor zonnepark Zevend

Burgemeester en wethouders van Druten maakten onlangs bekend voornemens te zijn om een omgevingsvergunning te verlenen voor de realisatie van zonnepark Zevend ten westen van Puiflijk. Het plangebied bevindt zich in het buitengebied van ons dorp.

De gemeenteraad gaf in de raadsvergadering van 15 december jl. reeds een Verklaring van geen bedenkingen (Vvgb), waarmee de weg vrij lijkt voor de aanleg van het park.

Belangrijke stap
In totaal wordt circa 8 hectare met zonnepanelen ingericht. Daarmee wordt een belangrijke stap gezet in de ambitie van de gemeente Druten om in 2040 energieneutraal te zijn én minimaal 30 hectare zonne-energie voor 2030 te realiseren. Zonnepark Zevend is één van de vier zonneparken welke in de gemeente Druten gerealiseerd mogen worden, naar aanleiding van het besluit van de gemeenteraad, in november 2020, om deze 30 hectare aan extra ruimte voor zonneparken mogelijk te maken.

Tot en met 2 maart 2022 ligt de ontwerp omgevingsvergunning voor een ieder ter inzage op het gemeentehuis in Druten.