Wonen

Wonen in Puiflijk

Puiflijk is een dorp in de gemeente Druten in het gastvrije land van Maas en Waal. Het dorp heeft 1.310 inwoners (peildatum 1 januari 2020) en kent een rijke historie waaraan nog verschillende elementen in het huidige straatbeeld herinneren. Het meest in het oog springende voorbeeld de oude toren is. Het restant van een Middeleeuwse kerk, één van de oudste van Maas en Waal. Meer informatie over de geschiedenis van deze kerk? Klik hier.

Puiflijk heeft een rijk verenigingsleven, waaraan een steeds groter wordende groep inwoners een belangrijke bijdrage levert. Het dorp is dan ook een voorbeeld van een participerende samenleving. Iets waarin Puiflijk zich onderscheidt, en waarmee het zelfstandige karakter van het dorp wordt bevestigd.

De centrale ligging en de nabijheid van verschillende voorzieningen en een gevarieerd natuurlandschap maken van Puiflijk een aantrekkelijke plaats om te wonen voor jong en oud.

Onderwijs en opvang

Basisschool ‘t Geerke wil dat de kinderen elke dag met plezier naar school komen en zich thuis voelen. Vanuit een veilige, plezierige en uitdagende omgeving wordt er gewerkt aan de ontwikkeling van ieder kind. Kinderen leren met hun hoofd (het cognitieve leren), hun hart (het sociale leren) en met hun handen (het praktische leren). Basisschool ’t Geerke wil kinderen voorbereiden op een plaats in de toekomstige samenleving.

Basisschool ’t Geerke is gevestigd op Kerkstraat 3 in Puiflijk.
Tel. 0487-51 27 48
E-mail: s.wolthuis@groeisaampo.nl
www.geerke.nl

Kinderdagverblijf Boerenbende

Baby’s, bengels, wijsneuzen en deugnieten: elk kind voelt zich fijn bij Smallsteps Boerenbende. Bij Smallsteps Boerenbende wordt opvang geboden voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Rust en regelmaat voor de allerjongsten, spel en uitdaging voor de oudere kinderen. Plezier maken staat centraal.

Smallsteps Boerenbende is gevestigd op Koningsweg 27 in Puiflijk.
Tel. 0487-51 75 82
https://www.smallsteps.nl/nl/kinderopvang/puiflijk-boerenbende

Dorpshuis

Gelegen in de dorpskern vormt Dorpshuis de Lier al jaren het middelpunt van sport en ontspanning in Puiflijk. Met een royale sportzaal, twee ruime kleedkamers, een toneelzaal en verschillende multifunctionele ruimten biedt Dorpshuis de Lier ontelbaar veel mogelijkheden voor zowel (periodieke) activiteiten van verenigingen en stichtingen alsook feesten en partijen.

Bestuur
Dorpshuis de Lier is eigendom van Stichting Dorpshuis Puiflijk en wordt bestuurd door het stichtingsbestuur. Het bestuur is verantwoordelijk voor het beleid en de toekomstvisie. Zij heeft een toezichthoudende, adviserende en strategische rol binnen de organisatie. Het bestuur wordt gevormd door Frans Kaart (voorzitter), Suzan Vermeulen (secretaris), Berto Buis (penningmeester), Ruben Schiks, Will van Sommeren en Harm van Oijen..

Exploitant
Frank de Jong is als beheerder en exploitant van Dorpshuis de Lier voor de verhuur en dagelijkse gang van zaken.

Voor vragen en informatie kunt u contact opnemen via tel. 06-51 16 81 00 of info@dorpshuisdelier.nl

Huisartsen en apotheek

0900-9990: Huisartsenpost avond-, nacht- en weekenddiensten
0487-512423: Huisartsengroep Druten Centrum, Heuvel 3a, Druten
0487-513626: Huisartsenpraktijk Druten-Zuid, Broek 2a, Druten
0487-541390: Huisartsenpraktijk Gerrits, Hertenkamp 1, Horssen
0487-512746: Apotheek Druten, Heuvel 34, Druten.

Kinderlogopedie Maas en Waal

Kinderlogopedie Maas en Waal werkt met kinderen die in hun ontwikkeling problemen ondervinden in de communicatie.
De praktijk is gevestigd op Slootsestraat 23 in Puiflijk.
Tel. 0487-50 78 24
E-mail: info@kinderlogopediemaasenwaal.nl
www.kinderlogopediemaasenwaal.nl 

Dagbegeleiding MeerVoormekaar ​

In Dorpshuis de Lier is Dagbegeleiding De Ontmoeting gevestigd. Vijf dagen per week kunnen mensen hier terecht die zin hebben om er overdag even uit te zijn, of om andere mensen te ontmoeten. Op de Dagbegeleiding wordt door professionals en vrijwilligers een groot aantal gevarieerde activiteiten georganiseerd.

Voor mantelzorgers kan Dagbegeleiding uitkomst bieden. Degene voor wie je zorgt, heeft er begeleide, zinvolle dagbesteding en jij hebt even tijd voor jezelf. 

Politie

Bart van den Bosch is namens het basisteam Tweestromenland wijkagent verantwoordelijk voor Puiflijk en Druten-Zuid.

Bart is wekelijks in ons dorp te vinden en knoopt dan graag een gesprekje aan met inwoners. Hij is te bereiken op het telefoonnummer 0900-8844 (vragen naar Bart) en via Instragram (wijkagent_druten.zuid_puiflijk), waar men altijd een persoonlijk bericht (DM) naar hem kan sturen.

Dierenartspraktijk Puiflijk

Dierenartsenpraktijk Puiflijk is een kleinschalige praktijk, gespecialiseerd in de zorg voor gezelschapsdieren en paarden. Het team van Dierenartspraktijk Puiflijk bestaat uit drie dierenartsen en drie assistentes/ paraveterinairen. Samen proberen zij zoveel mogelijk service op maat te geven aan onze cliënten en hun huisdieren.

De praktijk is gevestigd op Kerkstraat 26 in Puiflijk.
Tel. 0487-51 50 65
www.dierenartsenpraktijkpuiflijk.nl 

PlusBus

Wanneer u niet meer op eigen kracht kunt reizen, bijvoorbeeld naar de huisarts, bingo, zwemmen, supermarkt etc., kunt u in de gemeente Druten gebruik maken van de vervoersdienst PlusBus. De vrijwillige chauffeurs halen u thuis op en brengen u ook weer netjes terug. Op deze manier kunt u dus gewoon komen waar u moet zijn.

De PlusBus rijdt op maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur.
Informatie via tel. 024-641 84 59
www.meervoormekaar.nl/plusbus

WhatsApp BuurtPreventie

In Puiflijk zijn verschillende WhatsApp BuurtPreventiegroepen actief. Een WABP groep is een chatgroep waar buurtbewoners elkaar via de applicatie WhatsApp kunnen atenderen op verdachte en alarmerende situaties in de buurt.

Voor de WhatsApp BuurtPreventiegroep in uw postcode kijkt u op: www.zoeken.wabp.nl 

Afval


In Puiflijk is afvalverwerker Dar verantwoordelijk voor het ophalen van papier-, plastic en GFT-afval.
Een actuele afvalkalender kunt u inzien via:

Wijkbeheer gemeente Druten
Zwerfvuil? Gat in de weg? Losse stoeptegels? Verstopte put? Overhangend groen? Wijkbeheer zorgt voor het onderhoud van de leefomgeving en voor een schone en veilige wijk. Andere voorbeelden zijn het dagelijks onderhoud aan het groen, onderhoud van sloten en bermen, plantsoenen en trottoirs. Maar ook het ruimen van zwerfafval, dode dieren, onderhoud van hondenuitlaatplaatsen en speelvoorzieningen zijn een taak van wijkbeheer. Wijkbeheer heeft ook een preventieve functie om klachten en meldingen uit een wijk zoveel mogelijk te voorkomen.

Een melding doen kan via de website druten.nl, de MijnGemeenteapp of tel. 088-432 70 00.

Wijkhelden Dar

In Puiflijk zijn verschillende ‘wijkhelden’ acties. Wijkhelden houden samen hun buurt schoon. Jongens en meisjes onder begeleiding van een volwassenen en volwassenen alleen on in groepjes. Zo lopen regelmatig een schoonmaakronde door de buurt en ruimen dan het zwerfafval op. Wijkhelden uit groep 3 tot en met 8 van de basisschool ontvangen voor elke schoonmaakronde een zakcentje van de gemeente.

Aanmelden als wijkheld of meer informatie? Kijk dan op www.wijk-helden.nl