Nieuwsbericht

Aanwonenden praten mee over plannen Oude Toren

Over de ontwikkelingen rond de plannen met onze Oude Toren is zo veel spectaculair nieuws te melden dat er een extra katern in de vierde uitgave van Dorpskrant Puiflijk, die deze week op de mat valt, is ingevoegd. Afgelopen maandag werden aanwonenden als eerste geïnformeerd.

In december 2017 werden de eerste ideeën besproken met de direct aanwonenden van de terp. Wat vinden zij er van? Welke wensen en verwachtingen leven bij hen? Is er voldoende draagvlak om met het werk te beginnen? Nu de stichting eindelijk aan de slag kan, heeft zij deze aanwonenden nu over het vervolg bijgepraat.

Restauratieplan
In Zaal Mulders kregen de ruim 16 aanwezigen als eerste in vogelvlucht het voortraject geschetst. Ook werd uit de doeken gedaan wat het restauratieplan inhoudt. Het grootste deel van de bijeenkomst bestond echter uit een bespreking van onze ideeën rond de terp. Hiervan ligt de uitwerking nog helemaal niet vast. Als eerste stap zal een soort ‘masterplan’ worden uitgewerkt. Daarvoor is inbreng van de buurtbewoners zeer welkom. Van iedereen trouwens! Voor de momenten waarop dat kan, zie de agenda van Stichting Oude Toren Puiflijk.

Pleintje
Het realiseren van een pleintje, het aanpassen van de trappen, het zichtbaar maken van de kerkcontouren en het verfraaien van de aanplant mochten op brede instemming rekenen. Dat gold niet voor het idee om een passend gebouwtje voor nutsvoorzieningen, toilet en materiaalopslag te plaatsen. Hierover ontstond veel discussie, omdat velen dat helemaal niet zien zitten. Wel werden mogelijke alternatieven naar voren gebracht. Ook het eventueel terugbrengen van de picknicktafel was een punt van discussie.

Aansluitend werd gretig gebruik gemaakt van de gelegenheid om ideeën en aandachtspunten aan te dragen. Dat gebeurde met plakbriefjes, op een grote plattegrond van de terp. Afgesproken werd dat alle suggesties nader worden bestudeerd en waar mogelijk uitgewerkt. Na de zomervakantie vindt een vervolggesprek plaats. Daarbij zullen de uitwerkingen worden voorgelegd en waar nodig en mogelijk de alternatieven.

Voor meer informatie over de plannen van Stichting Oude Toren Puiflijk, zie het extra katern in Dorpskrant Puiflijk of de website van de stichting.

Bron: https://oudetorenpuiflijk.nl/2021/06/overleg-met-buurtbewoners/