Nieuwsbericht

Appartementen in voormalig kerkgebouw

In de voormalige Johannes de Doperkerk worden mogelijk acht appartementen gerealiseerd. Afgelopen week besloot het college van burgemeester en wethouders een principemedewerking toe te zeggen, hetzij onder een aantal voorwaarden.

Sinds een aantal jaar onderzoekt Dirk Jan Franken, de huidige eigenaar van het kerkgebouw, de mogelijkheden om het gebouw een kwalitatieve herbestemming te geven. Zijn recente plan toont een combinatie van wonen met een (semi-) publieke functie, waaronder ruimte voor ontmoeting, al dan niet met samenzang, en een stilteplek op de begane grondvloer.

De voorgenomen uitvoering, zowel in- als uitwendig, kan tevens rekenen op instemming van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en het Gelders Genootschap. Al stellen de experts nog wel een aantal voorwaarden. Zo moet onder andere de entree en een doorzichtige trapopgang verder uitgewerkt worden. Het college verzoekt Franken verder aan te tonen dat het plan qua wet- en regelgeving haalbaar is, dat de grafrust gerespecteerd wordt en dat met omwonenden in gesprek wordt gegaan. Het mogelijke parkeerprobleem dat zou kunnen ontstaan door de realisatie van acht woonheden, werd door de Zettense vastgoedondernemer getackeld door de aankoop van een braakliggend perceel tegenover de kerk aan de Rogberg.

Meer informatie over de plannen leest u in de eerstvolgende papieren uitgave.

Beeld: eigenaar Dirk Jan Franken bij de voormalige Johannes de Doperkerk (Foto: Jan Hermens).