Nieuwsbericht

Locatie nieuw dorpshuis: “alle mogelijkheden open”

“Puiflijk helemaal op de schop”, die kop boven een artikel in De Gelderlander maakte afgelopen vrijdag de tongen los in Puiflijk. In het bewuste artikel wordt gesproken over een mogelijk MFA, waarin dorpshuis, school, BSO en voetbalclub, op de plek van sportpark Schravenhof worden gecombineerd. Hoewel bij menig inwoner de suggestie werd gewekt dat dit de nieuwe koers is die gevaren zal worden, is daarvan beslist nog geen sprake.

“Een motie met betrekking tot verkenning van een dergelijke multifunctionele accommodatie werd weliswaar raadsbreed aangenomen tijdens de raadsvergadering van afgelopen donderdag 1 juli”, laat raadslid Mustafa Enkür namens Dorpslijst Puiflijk Druten-Zuid weten. Om die reden zullen er op korte termijn gesprekken worden gehouden met de verschillende belanghebbenden. “Echter liggen alle mogelijkheden nog open”, benadrukt hij.

In diezelfde raadsvergadering werd door Dorpslijst Puiflijk Druten-Zuid, samen met coalitiepartner Kernachtig Druten en Sociaal Maas en Waal, een amendement ingediend, waarmee het college gevraagd wordt om nog een aantal andere varianten te onderzoeken. “Daaronder vallen onder meer een minimale en maximale variant op de huidige locatie van dorpshuis De Lier, alsook een minimale versie van de onlangs gepresenteerde variant op de locatie van De Linde.”

Voorkeur
Bij monde van Enkür sprak diens partij verder de voorkeur uit voor nieuwbouw op de locatie van De Linde. De raad is daarvan op dit moment echter nog onvoldoende overtuigd. Om goed beslagen ten ijs te kunnen komen werd daarom besloten om een raadsinformatieavond te organiseren, waarop de verschillende scenario’s die nu op tafel liggen door het college aan de raad zullen worden voorgelegd. Ook zal dan een terugkoppeling worden gegeven van de verkennende gesprekken met betrekking tot een eventuele multifunctionele accommodatie op de locatie van SCP. Uiteindelijk zal de raad naar aanleiding van deze informatieavond de keuze maken welk nieuwbouwscenario verder uitgewerkt dient te worden. 

Het bestuur van De Lier laat weten het te vroeg te vinden om inhoudelijk op het idee voor één groot MFA in te gaan. Men geeft aan het hele proces met een open vizier te willen bekijken, met als doel een zo optimaal mogelijk resultaat voor Puiflijk.