Nieuwsbericht

Nieuwe werkgroep ‘Omzien naar elkaar’ wil senioren extra aandacht geven

Onlangs startten drie leden van de seniorenvereniging Puiflijk/Druten-Zuid de werkgroep ‘Omzien naar elkaar’, bedoeld om extra aandacht aan senioren te kunnen geven. Een initiatief waarvan niet alleen leden van de seniorvereniging, maar alle senioren in ons dorp en Druten-Zuid gebruik kunnen maken.

Tijdens verschillende activiteiten van de seniorenvereniging merkten initiatiefnemers Marlies Asselbergs, Mieke van Schadewijk en Riet Kruisbergen op dat meerdere leden zich niet meer aanmeldden voor deze bijeenkomsten. Bijvoorbeeld door ziekte, ouder worden of een veranderde thuissituatie. Door daarover met elkaar in gesprek te gaan kwamen de dames erachter dat er geen bezoekgroep meer is, zoals die voorheen binnen de Puiflijkse parochie bestond. Bij deze zogenoemde bezoekgroep, die door de sluiting van de kerk ophield te bestaan, was Mieke reeds actief. Om in de behoefte van de senioren te kunnen voorzien, ontstond het idee om de werkgroep ‘Omzien naar elkaar’ op te richten.

Extra aandacht
„Het plan is om senioren extra aandacht te geven door bijvoorbeeld een kleine attentie te bezorgen op een bijzondere verjaardag, een bezoekje te brengen na het overlijden van een naaste of tijdens ziekte”, vertelt Mieke. Of, zoals Marlies het noemt: het brengen van een ‘gezelligheidsbezoekje’. Riet vult aan: „We vinden het allemaal moeilijk om aandacht voor onszelf te vragen. Toch hopen we dat senioren dit nu wel gaan doen, en niet schromen om ons te benaderen. Ze kunnen aan ons als buitenstaander bijvoorbeeld het verhaal over een overleden dierbare vertellen, maar ook zorgen over hun partner uiten of gewoon levenservaringen delen. Eigen kinderen of naasten hebben die verhalen vaak al meerdere keren gehoord, maar wij niet. We nemen dan ook graag de tijd om hierover in gesprek te gaan.”

De drie initiatiefnemers geven overigens duidelijk aan geen professionele hulpverleners te zijn, maar als vrijwilliger naar hun medemens om te willen kijken. „Uit eerdere ervaringen weet ik hoe men een dergelijk bezoek weet te waarderen en hoe fijn het kan zijn voor iemand om even met iemand anders zijn of haar verhaal te delen”, aldus Mieke.

Voor álle senioren
„Hoewel onze werkgroep voortkomt uit de seniorenvereniging – die ook gezorgd heeft voor een klein budget – zijn we er voor álle senioren in Puiflijk en Druten-Zuid”, vervolgt Marlies. Vanwege de privacywetgeving zijn er voor de werkgroep echter geen gegevens beschikbaar van ouderen die niet lid zijn van de seniorenvereniging. „Wie geen lid is, maar wel behoefte heeft aan een bezoekje kan zich altijd zelf bij ons melden. En neem als zoon, dochter of buren gerust contact met ons op als u merkt dat er iemand eenzaam is of behoefte heeft aan contact”, luidt haar oproep.

Hoe de toekomst van ‘Omzien naar elkaar’ eruit gaat zien, is afhankelijk van de senioren van Puiflijk en Druten-Zuid. Zijn er vragen over seniorenhulp, of tips, dan horen Marlies, Mieke en Riet het graag, om zo hun werkgroep tot een succes te maken. Spreekt het initiatief u aan en zou u vrijwilliger bij ‘Omzien naar elkaar’ willen zijn? Laat dan ook gerust van u horen.

Behoefte aan een gezelligheidsbezoekje of aanmelden als vrijwilliger? Neem dan contact op met:

Marlies Asselbergs
marliesasselbergs@gmail.com
0487-515252

Mieke van Schadewijk
miekevanschadewijk@gmail.com
0487-514928

Riet Kruisbergen
janrietkruisbergen@gmail.com
0487-513001