Nieuwsbericht

Vrijwilligers stellen kievietseieren veilig in Puiflijk

Het weidevogelseizoen is op stoom en dat betekent werk aan de winkel voor de werkgroep Boerenlandvogels van IVN Maas en Waal. Samen met verschillende Puiflijkse agrariërs zetten zij zich in voor de bescherming van nesten. Onlangs nog werden in ons dorp de kievietseieren op de foto veiliggesteld.

Zonder de bescherming door vrijwilligers en de medewerking van boeren en loonwerkers kunnen weidevogels op veel plaatsen geen kuikens groot brengen. Dankzij vereende krachten worden de nesten tijdig opgespoord en beschermd. Ieder jaar maakt de werkgroep, aan het einde van het seizoen, bekend hoeveel nesten succesvol konden worden beschermd.

Foto: Bert van Haaften