Nieuwsbericht

De kogel is door de kerk(toren): Stichting Oude Toren Puiflijk krijgt groen licht van de gemeente

„Dit jaar moet het gebeuren! Rond de zomervakantie dienen de plannen, die al lange tijd gereed zijn, tot realisatie te komen. Het is nu volledig aan onze gemeente om het af te ronden.”

Ferme uitspraken van de voorzitter en secretaris van Stichting Oude Toren Puiflijk, Thijs van den Hark en Bert Beuving. Hun ongeduld spat ervan af.

En het pleidooi heeft zijn vruchten afgeworpen. Vlak voor het ter perse gaan van deze Dorpskrant bereikte ons het nieuws dat de gemeente Druten achter het voorstel van de stichting is gaan staan. Dat wil zeggen dat het initiatief, om restauratie en verbeteringen van toren en terp te gaan voorbereiden en straks te realiseren, bij de werkgroep is komen te liggen. Uiteraard trekken ze daarbij samen op met de gemeente. Die had eerder al toegezegd om de toren te restaureren en achterstallig onderhoud weg te werken. De gemeenteraad heeft daarvoor een budget van 120.000 euro beschikbaar gesteld.

Het optimaal op elkaar afstemmen van de plannen is van groot belang, aldus Bert en Thijs: „Wij zijn er klaar voor om in overleg met de gemeente onze verbeterplannen naadloos op de restauratieplannen te laten aansluiten. Het zou toch van de gekke zijn als de gemeente bijvoorbeeld de lelijke en gevaarlijke trap naar de terp gaat opknappen, terwijl diezelfde trap in ons plan onnodig wordt. Of dat de bestaande stalen deuren grondig gereinigd en behandeld gaan worden; deuren die wij willen vervangen door bij het monument passende houten poorten.”

In een volgend overleg zullen ook het gebruik en beheer van toren en terp worden besproken. Daar hoort dan een erfpacht- en gebruiksovereenkomst bij voor de stichting. De uitkomst van dat definitieve overleg zal het startpunt zijn voor de stichting om breeduit aan het dorp te laten weten dat de plannen werkelijkheid gaan worden.

Bert: „Er komt dan een planpresentatie voor iedereen, in een vorm zoals die op dat moment mogelijk zal zijn. En het is tevens het moment dat men vriend van de Oude Toren kan worden en iedereen op de plannen kan reageren en meer ideeën aandragen.”

Voor die vrienden liggen dan enkele unieke, bijzondere, presentjes klaar, zoals de Canon van Puiflijk en een 120 maal verkleind fraai model van de Oude Toren. „Heel Puiflijk heeft straks een Oude Toren op de schoorsteenmantel staan”, aldus Thijs. „Het is een bouwplaat, dus wel eerst zelf knippen en plakken natuurlijk. Dat geduldig werkje symboliseert ons ongeduld om samen aan de slag te gaan. Vanuit het platte plannenvlak naar driedimensionale realisatie.”

„Ik heb er alle vertrouwen in dat de vrienden het nog ontbrekende bedrag deels bijeen zullen brengen”, voegt Bert daaraan toe. „Want de 120.000 euro vanuit de gemeente is niet toereikend om alle verbeteringen te realiseren die de stichting nodig heeft om de Oude Toren en de terp te kunnen gebruiken, en er een levend en klinkend monument van te maken. Van en voor het dorp.”

De redactie houdt u op de hoogte van alle ontwikkelingen. Meer informatie over de stichting en hun plannen is te vinden op oudetorenpuiflijk.nl.