Nieuwsbericht

Half miljoen gereserveerd voor ontwikkeling van de Lier

In de raadsvergadering van afgelopen donderdag 7 juli is met een meerderheid van stemmen besloten om 500.000 euro te reserveren voor de ontwikkeling van dorpshuis de Lier. Dat besluit werd genomen naar aanleiding van een amendement dat werd ingebracht door Ramon Postulart namens Dorpslijst Puiflijk/Druten-Zuid, met steun van de fracties van de andere dorpslijsten en Kernachtig Druten. Welzijn Druten en Sociaal Maas en Waal stemden tegen het voorstel.

Eerder werd in de ‘Hoofdlijnen van beleid 2022-2026’ afgesproken dat er een integrale visie op Puiflijk zal worden ontwikkeld, waar de toekomst van het dorpshuis een essentieel onderdeel van uit gaat maken. De plannen voor een nieuwe Lier kwamen daarmee voorlopig op de lange baan. Wel werd door de coalitievormende partijen afgesproken dat wanneer er in de komende begrotingen financiële ruimte zou ontstaan, er mogelijkheden worden gezocht voor de ontwikkeling van de Lier. Daarvan is nu sprake.

Gunstiger beeld
Anders dan een aantal maanden geleden werd verwacht, toont de meicirculaire voor de jaren tot en met 2025 namelijk incidenteel een gunstiger financieel beeld. “Een structurele dekking voor de realisatie van een dorpshuis kan daarmee momenteel nog niet worden gevonden, daarvoor is nog teveel onzeker”, aldus Postulart. “Wel voegt de coalitie ‘daad bij het woord’, door het voorgenomen spaarpotje voor de Lier met een half miljoen te vullen.”

In zijn betoog erkende Postulart verder dat er in het voortraject “verwachtingen zijn gewekt naar het bestuur en de bevolking.” Daarbij merkte hij op middels dit amendement, samen met de andere coalitiepartijen, aan de inwoners van Puiflijk te willen laten zien dat “dit dossier zeer serieus genomen wordt.” Dorpshuisvoorzitter Frans Kaart geeft aan verheugd te zijn met het toegezegde bedrag en de coöperatieve houding van de coalitie.