Nieuwsbericht

Coalitie wil spaarpot voor De Lier

Een onvoorziene financiële meevaller leidt hoogstwaarschijnlijk tot een spaarpot voor De Lier, zo laat fractievoorzitter Kees Arts van Kernachtig Druten weten. Het voorstel, dat is voorbereid door de samenwerkende coalitiepartijen, wordt op donderdag 7 juli in de gemeenteraad besproken.

Waar enkele maanden geleden nog rode cijfers werden verwacht voor de komende jaren, blijkt nu dat de gemeente Druten tot 2026 extra geld van de overheid tegemoet kan zien. Het gaat om een zogenoemd ‘groeipad’ waarmee de gemeente naar een uiteindelijk krapper budget vanuit Den Haag toe kan werken. De financiële meevaller is dan ook van tijdelijke aard.

Naar verwachting blijft er in Druten dit jaar onder de streep 1,2 miljoen over. Volgend jaar is dat 2,3 miljoen, in 2024 2,4 miljoen en in 2025 maar liefst 3,3 miljoen. Daartegenover staat een positief resultaat van slechts 5 ton in 2026 en vooralsnog veel onzekerheid over de jaren daarna.

Abrupt van tafel
Terug naar De Lier; voor de verkiezingen – in december 2021 – werd door de raad nog besloten om voor de zomer van dit jaar duidelijk te hebben wat er met het Puiflijkse dorpshuis moest geburen. Dat voornemen werd vlak na de verkiezingen abrupt van tafel geveegd, tot groot ongenoegen van de inwoners van Puiflijk.

Ramon Postulart, fractievoorzitter van Dorpslijst Puiflijk/Druten-Zuid, legt uit dat men tijdens de coalitieonderhandelingen niet kon voorzien dat er op korte termijn meer bestedingsruimte zou komen. Dat, in combinatie met de mogelijk vervroegde ontwikkeling op locatie Van der Zandt, deden de fracties van zijn partij, Kernachtig Druten en de samenwerkende dorpslijsten besluiten om de plannen voor een nieuw dorpshuis voorlopig op de lange baan te schuiven. Daarnaast zou er eerst een integrale visie moeten komen voor het dorp Puiflijk, zo werd afgesproken. Een belangrijke kanttekening daarbij, is het voornemen om eventuele financiële meevallers ten gunste van De Lier te laten komen. Voor dat punt maakte de dorpslijst zich tijdens de onderhandeling in het bijzonder hard. Van een dergelijke reservering lijkt nu voor het eerst sprake te zijn.

Enthousiasme temperen
Het bestuur van De Lier reageert ietwat gelaten op het nieuws. “Vanzelfsprekend zijn we erg verheugd met dit gebaar, waaruit blijkt dat De Lier wel degelijk op de politieke agenda staat”, aldus voorzitter Frans Kaart. “Anderzijds temperen we ons enthousiasme; om een nieuwe teleurstelling te voorkomen, en omdat er vooralsnog ook vooral zorgen zijn over de onderhoudsstaat van ons huidige gebouw. Desondanks voelen we de bereidheid om onze ambitie gezamenlijk te verwezenlijken.”