Nieuwsbericht

Herinneringsbordjes laten oorlogsverhalen voortleven

‘Wat goed en kwaad is, weten we onder meer door de geschiedenis, maar weten we nog beter door de persoonlijke verhalen die ons zijn verteld.’ Die visie van columnist Theodor Holman draagt het Puiflijks 4 meicomité uit in alles wat zij doet. Om ervoor te zorgen dat de verhalen over het Puiflijkse oorlogsverleden blijvend de aandacht behouden, worden op initiatief van het comité op 4 mei herinneringsbordjes onthuld bij de oorlogsgraven in ons dorp.

„Verhalen vormen en scherpen immers onze moraal, iets wat anno 2024 onverminderd relevant is”, aldus dorpsgenoot Leo Reijers van het 4 meicomité. „We zijn dan ook van mening dat, wie de verhalen over oorlog en de holocaust kent, beter begrijpt wat hij ten tijde van vrede moet doen.”

Geruime tijd spanden Leo en de andere comitéleden zich om die reden in voor de komst van informatiebordjes die de oorlogsverhalen in ons dorp moeten laten voortleven. „Daaraan is intensief overleg met de oorlogsgravenstichting voorafgegaan. Inmiddels is de benodigde informatie verzameld en zijn de borden klaar om tijdens de jaarlijkse herdenking op 4 mei onthuld te worden”

Memoires van een verzetsman
Tijdens de herdenkingsbijeenkomst is er overigens niet alleen aandacht voor verhalen uit Puiflijk. „Dit jaar staat het verhaal van verzetsman Willem Wilbrink centraal”, vervolgt Leo. „Een aantal van zijn memoires, opgetekend in het boek Getekend voor het leven in Dachau en Indië, zullen voor de gelegenheid worden voorgedragen door leerlingen van het Pax Christi College.”

Het programma begint om 19.00 uur op het plein voor de Johannes de Doperkerk. Na de voordrachten klinkt traditiegetrouw de Last Post vanaf de kerktoren, waarna om 20.00 uur twee minuten stilte in acht worden genomen.

Kransleggingen
Aansluitend worden er kransen gelegd voor alle oorlogsslachtoffers. Leden van het herdenkingscomité doen dat namens de Puiflijkse gemeenschap. Vervolgens leggen leerlingen van basisscholen ’t Geerke en De Appelhof bloemen bij de door hen geadopteerde graven van de gesneuvelde militairen en slachtoffers uit onze dorpsgemeenschap. De activiteiten worden jaarlijks muzikaal opgeluisterd door muziekvereniging Arezzo. Dit jaar zal ook Wereldmuziekkoor Nonjana een bijdrage leveren. Iedereen is van harte welkom om aan te sluiten.

Versterking gezocht
Om ook in de toekomst te kunnen blijven herdenken is het huidige comité – bestaande uit Fred van Kruisbergen, Hans Nas, Jan Uitdehaag, Paul Westerhof, Leo Reijers en Rosita Piek – op zoek naar uitbreiding met enthousiaste, liefst jonge, mensen. Wie belangstelling heeft om het comité te versterken, of vrijblijvend meer informatie wenst, kan contact opnemen met Hans Nas via telefoonnummer 06-30556708.

Foto: Hans Nas (archiefbeeld)