Nieuwsbericht

Mogelijke woningbouwplannen van invloed op integrale aanpak

Maandag 15 mei sprak de gemeente met inwoners van Puiflijk over de toekomst van ons dorp. Tijdens die goedbezochte brainstormavond dachten dorpsgenoten mee over verschillende thema’s die spelen in Puiflijk en in de andere kernen. Dat leverde veel wensen en ideeën op voor de toekomst van de gemeente Druten. En zeker ook mooie dromen voor Puiflijk. Dit gebruikt de gemeente in het plan voor de integrale aanpak in Puiflijk.

De gemeente gaf afgelopen mei ook aan dat ze de inwoners van Puiflijk in september graag weer wilde ontmoeten. Er zou een volgende bijeenkomst komen in het dorpshuis. En iedereen zou een vragenlijst toegestuurd krijgen, met daarin vragen over wensen en ideeën voor de toekomst van het dorp. De gemeente komt zeker nog bij inwoners terug met deze vragen, verklaart zij nu. ‘Dat mogen inwoners begin volgend jaar verwachten’, meldt een woordvoerder in een schriftelijke reactie. ‘We vinden het heel vervelend dat het wat later wordt dan we hadden beloofd, maar dit heeft te maken met andere ontwikkelingen in het dorp.’

Verzoek van de provincie
Kortgeleden kwam er namelijk een verzoek van de provincie Gelderland. Zij vroeg de gemeente Druten of er plek is voor extra woningen. Die plek zou dan worden aangewezen als een zogenaamde ‘versnellingslocatie’. Een mogelijke locatie voor extra woningbouw is het terrein van fruitbedrijf Van der Zandt.

Oorspronkelijk zou deze bouwlocatie niet worden meegenomen in de Integrale Aanpak Puiflijk, een plan om het wonen in Puiflijk toekomstbestendig te maken. De gemeente kijkt nu wat er wel en niet kan om tegemoet te komen aan het verzoek van de provincie Gelderland. Verschillende ontwikkelingen spelen daarbij een rol. Want meer woningen zou betekenen dat het aantal leerlingen sneller groeit en dat heeft invloed op de plannen voor de school. En als Puiflijk meer inwoners krijgt betekent dat mogelijk ook iets voor de andere voorzieningen, zoals het dorpshuis. De gemeente wil haar inwoners graag betrekken bij de gevolgen hiervan voor het dorp, staat in de verklaring.

Veel onduidelijkheden
Op dit moment zijn er nog te veel onduidelijkheden, zoals het aantal en het soort woningen. Daarom zal de gemeente pas begin volgend jaar met inwoners in gesprek gaan over de toekomst van het dorp. ‘Wanneer er eerder concrete informatie is over de bouw van nieuwe woningen horen inwoners dat natuurlijk zo snel mogelijk’, belooft de woordvoerder.

De plannen die er liggen voor het opknappen van De Lier, de Oude Toren en het bouwen van een nieuw clubhuis voor de voetbalvereniging, evenals het geld dat daarvoor al beschikbaar was gesteld, blijven ongewijzigd.

Afbeelding: Visueeltjes.