Nieuwsbericht

Varianten dorpshuis ter discussie tijdens raadsvergadering

Tijdens de raadsvergadering die vanavond, woensdag 15 december, plaatsvindt wordt de raad door het college gevraagd om in te stemmen met de uitwerking van een viertal scenario’s voor dorpshuis de Lier. De samenwerkende dorpslijsten pleiten ervoor, zo valt te lezen in een persbericht, om dit aantal terug te brengen naar in totaal twee uit te werken varianten. Kernachtig Druten verzoekt middels een amendement om eren extra variant op te nemen: een scenario waarin delen van het historische pand van de familie Mulders behouden blijven.

“Ons voorstel is om enkel de scenario’s nieuwbouw op locatie de Linde en nieuwbouw op de huidige locatie van de Lier verder uit te werken”, aldus Mustafa Enkür, fractievoorzitter van Dorpslijst Puiflijk | Druten-Zuid. “Reden is dat we vinden dat inwoners, gebruikers en het dorpshuisbestuur al te lang in onzekerheid wachten op richtinggevende besluiten.” Renovatie of verbouw van de huidige Lier is wat de partij betreft geen optie. “Bouwkundig verkeert het gebouw namelijk in een zeer slechte staat omdat het opgebouwd is uit drie delen. Het eerste deel dateert uit 1960, waardoor de onderhoudskosten en energielasten hoog zijn en de (geluids)isolatie erg laag. Buitengewoon grote ingrepen zijn nodig om het gebouw te renoveren en te verduurzamen, waardoor dit scenario simpelweg niet rendabel genoeg is.” De partij laat verder weten een voorkeur te hebben voor nieuwbouw op locatie de Linde: “Omdat daar de mogelijkheid ontstaan voor een volwaardig dorpsplein, net als de realisatie van voldoende parkeerplaatsen.”

Behoud pand Mulders
Kernachtig Druten diende een amendement in om een extra variant op te laten nemen voor nieuwbouw op locatie de Linde, waarbij het huidige pand van de familie Mulders – “in ieder geval de originele gevel met klassieke ramen en de rieten kap” – gedeeltelijk behouden blijft. Reden is dat het verdwijnen van het beeldbepalende pand, dat al sinds 1885 een uitgaansgelegenheid is, volgens de partij afbreuk doet aan de historische uitstraling van het centrum van Puiflijk. Fractievoorzitter Gerard Worm geeft aan dat zijn partij juist wil streven naar het behoud van het dorpskarakter van Puiflijk, door cultuurhistorische waardevolle agrarische bebouwing zoveel mogelijk in stand te houden.

De raadsvergadering is vanavond live te volgen via deze link.