Nieuwsbericht

Voor zomerreces besluit over de Lier

Voor het zomerreces in 2022 valt er een besluit over de toekomst van dorpshuis de Lier. Dat is één van de belangrijkste uitkomsten van de raadsvergadering die afgelopen woensdag 15 december plaatsvond. Verder werd, na een uitvoerig debat, unaniem door de raad besloten om in totaal vijf varianten uit te laten werken.

Naast de in juli gepresenteerde nieuwbouwvariant op de locatie van zaal de Linde, zijn dat een minimale variant op die plek, een renovatiescenario van het huidige dorpshuis en een nieuwbouwvariant op de plek van de huidige Lier. Nieuw is een variant waarbij delen van het historische pand van de familie Mulders behouden blijven.

Het voorstel voor gedeeltelijk behoud van de voormalige fruitboerderij, die sinds 1885 als horeca-etablissement in gebruik is, kwam van Kernachtig Druten. Dorpslijst Puiflijk | Druten-Zuid pleitte daarentegen juist voor het uitwerken van maximaal twee varianten, om zo het proces te kunnen versnellen. Uiteindelijk werd een compromis gesloten: meer varianten uitwerken en eerder een besluit nemen. De voltallige raad stemde daarmee in.

Het bestuur van De Lier geeft in een reactie aan tevreden te zijn met die uitkomst. “Het tijdspad geeft ons, maar zeker ook onze gebruikers en de inwoners van Puiflijk, na een onzekere tijd iets meer duidelijkheid. De komende periode zullen we ons samen met de gemeente en andere belanghebbenden storten op de verschillende varianten, zodat de raad uiteindelijk een weloverwogen besluit kan nemen.”