Nieuwsbericht

Vijftig jaar volleybal in Puiflijk: Flamingo’s viert jubileum

Het is augustus 1971 als in Puiflijk twaalf jongelui besluiten om een volleybalclub op te richten. Amper een jaar later mondt hun initiatief uit in de oprichting van een officiële vereniging, Overhand genaamd. Op 7 april aanstaande bestaat die club, nu bekend als volleybalvereniging Flamingo’s, vijftig jaar. Een mooie gelegenheid om terug te blikken én vooruit te kijken.

Volleybal verwierf in de tweede helft van de vorige eeuw grote populariteit, nadat Amerikaanse en Canadese soldaten de balsport tijdens de Tweede Wereldoorlog op grote schaal in ons land introduceerden. Toch duurde het even voordat ook in Puiflijk de eerste ballen over het net vlogen. In de zomer van 1971 werd in ons dorp voor het eerst in teamverband gespeeld. Het plan van een aantal jeugdige inwoners nam een zodanige vlucht, dat op 7 april 1972 een vereniging werd opgericht. Dorpsgenoten Jan Kruisbergen, Stef van Leeuwen en wijlen Jan van Swam namen plaats in het eerste bestuur.

Buurttoernooi
De organisatie van een buurttoernooi leidde niet lang daarna tot een forse toename van het aantal leden. Ervaring was geen vereiste, zo blijkt uit een bewaard gebleven document. ‘Lenige lui vanaf 16 jaar zijn welkom en naar boven geldt geen leeftijdsgrens. Maar’, zo valt verder te lezen, ‘er wordt wel een serieuze inzet verwacht.’ De contributie bedroeg op dat moment 1 gulden per week.

Na een aantal jaren trainen en het spelen van vriendschappelijke wedstrijden, kregen steeds meer Puiflijkenaren de volleybalsport onder de knie. Het werd tijd om in competitieverband te gaan spelen. In het seizoen 1974-1975 kwam de vereniging voor het eerst uit in de NEVOBO-competitie. Vanaf dat moment werd er gespeeld onder de naam Flamingo’s. Al in het tweede jaar wist het eerste jongensteam de kampioensfinale te winnen en ook de damesteams bereikten de hogere regionen van de competitie.

Begin jaren 80 werd besloten om een recreantenafdeling op te richten. Het ledenaantal liet indertijd een terugloop zien en onder de spelers bleek er behoefte om op een iets lager niveau ‘gewoon’ lekker te volleyen. Eind jaren 80 werd de NEVOBO-competitie zelfs helemaal vaarwel gezegd. Vanaf dat moment is de vereniging alleen nog actief in de Maas en Waalse recreantencompetitie.

Dorpsvereniging
Het bleek een gouden greep; Flamingo’s groeide uit tot een echte dorpsvereniging. Een club waar sport en ontspanning in een adem genoemd worden en waarbij het sociale karakter een belangrijke rol speelt. Iets dat altijd zo is gebleven, weet ook Brugt Peper. Hij kwam zelf in 1989 als speler bij de vereniging en hanteert sinds 2011 de voorzittershamer.

Zichtbaar trots is Brugt als hij spreekt over ‘zijn’ club, die al jaren een stabiel aantal van veertig leden heeft. „Samen vormen zij twee heren- en twee damesteams, allen actief in de recreantencompetitie en variërend qua leeftijd.” Vooral het laatste stemt de voorzitter tevreden. „Jonge aanwas is namelijk nodig voor de continuïteit van onze vereniging. Voorlopig lijkt dat wel goed te zitten, maar we doen ons best om steeds nieuwe spelers aan te trekken.”

Op 2 april staan de leden stil bij een halve eeuw volleybal in Puiflijk. Een sport die na al die tijd onlosmakelijk met ons dorp verbonden is. In verband met de geldende coronamaatregelen wordt in kleine kring het glas geheven in thuisbasis dorpshuis De Lier.

Wie het leuk vindt om mee te volleyballen is van harte welkom om een keer vrijblijvend te komen kijken tijdens een training. Meer informatie via flamingospuiflijk@gmail.com of door te bellen naar Brugt Peper (06-20991487).