Nieuwsbericht

Wie bedenkt de leukste straatnamen voor het Hemelrijk?

De gemeente Druten roept inwoners op om mee te denken over leuke straatnamen voor de nieuw te bouwen wijk Hemelrijk aan de Koningsweg in Puiflijk. De namen moeten verband houden met de geschiedenis van het gebied, zo valt te lezen in de voorwaarden.

De voorbereidingen voor de nieuwe wijk zijn in volle gang. Op dit moment ligt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage. De gemeenteraad neemt op 30 september aanstaande het besluit of dat het bestemmingsplan definitief vastgesteld wordt. Een onderdeel van deze voorbereidingen is het bepalen van straatnamen.

Originele suggesties
Om die reden is de gemeente op zoek naar originele suggesties, die verband houden met de geschiedenis. Verder moeten inzenders kunnen motiveren waarom hun inzending als winnaar uit de bus zou moeten komen.

Inzenden kan tot 30 september 2021 naar bag.druten@drutenwijchen.nl of per post t.a.v. team Geo-informatie, Heuvel 1, 6651 DA in Druten.