Nieuwsbericht

Voorlopig geen nieuw dorpshuis in Puiflijk

Op deze plek in de dorpskrant had een ander artikel moeten staan. Een artikel waarin u las waarvoor u bij De Lier terecht kunt, nu en in de toekomst. Maar de realiteit is weerbarstig en over die toekomst rijzen veel vragen, nu er een nieuw coalitieakkoord ligt in de gemeente Druten. De conclusie: voorlopig komt er geen nieuw dorpshuis in Puiflijk. De teleurstelling is groot bij het dorpshuisbestuur. In dit artikel doen zij hun verhaal: wat is er gebeurd en hoe nu verder?

Met verslagenheid las het bestuur van dorpshuis De Lier het coalitieakkoord. Slechts enkele maanden nadat de gemeenteraad op 15 december 2021 afsprak dat er voor de zomer een besluit zou komen over de toekomst van dorpshuis De Lier, is een scenario waar niet eerder sprake van was werkelijkheid geworden.

Integrale visie
In het coalitieakkoord staat namelijk dat er eerst – uiterlijk in 2024 – een integrale visie voor Puiflijk komt. Iedereen begrijpt dat de planvorming voor een nieuw ontmoetingscentrum niet over één nacht ijs gaat. Ook de uitdagingen waar de gemeente voor staat, zoals woningnood en gebrek aan financiële middelen, worden gezien door het dorpshuisbestuur, dat al sinds 2017 met de lokale politiek in gesprek is. Verwachtingen zijn in de aanloop naar dit coalitieakkoord echter slecht gemanaged.

Om de (nieuwe) gemeenteraad een gedegen besluit te laten nemen voor de zomer, werd in december ook besloten vijf besproken scenario’s verder te onderzoeken. Het bestuur van het dorpshuis kreeg het verzoek een bedrijfsplan op te stellen voor deze varianten, die nieuw- of verbouw van de locaties De Linde en De Lier betekenden. De architect, de betrokken ambtenaren en de vrijwilligers van het dorpshuisbestuur stelden alles in het werk om gehoor te geven aan dit verzoek. Een opdracht waar met veel tijd en energie, voorzichtig optimisme, maar bovenal passie en toewijding aan is gewerkt binnen een ambitieus tijdsbestek. Uit het nieuwe coalitieakkoord valt op te maken dat de uitkomsten van deze inzet voorlopig in de ijskast belanden.

Verwondering
Wanneer een gemeenteraad een vrijwillig bestuur vraagt scenario’s uit te werken, worden daarmee ook verwachtingen gewekt. Zeker als het onderwerp vervolgens bij verschillende lokale partijen in het verkiezingsprogramma belandt en er beloften over gedaan worden. Het op de lange baan schuiven van het besluit over de toekomst van De Lier was niet een van de besproken scenario’s en lag daarom niet in de lijn der verwachting.

Het plan voor een dorpshuis en de woningbouw op locatie Van der Zandt vormen in de integrale visie een belangrijk onderdeel. Voor het dorpshuisbestuur geen onbegrijpelijk voornemen, wel verwonderlijk. Nooit eerder werd de toekomst van het dorpshuis immers gekoppeld aan het maken van een integrale visie. De verwondering is vooral groot omdat er in de samenstelling van de coalitie weinig is veranderd. De gemeentelijke uitdagingen waren dan toch ook voor de gemeenteraadsverkiezingen al in beeld? Die vraagt houdt de gemoederen bezig.

Keuzes maken en koesteren
Wanneer er steeds minder geld is voor voorzieningen in gemeenten, moet je keuzes maken. En vooral niet vergeten om dat wat je hebt, en wat niet in geld uit te drukken is, te koesteren. Er is tijd, energie, passie en toewijding van inwoners nodig om de leefbaarheid in een dorp te behouden of vergroten.

De inwoners van Puiflijk vormen een bijzonder hechte gemeenschap met een actief en bruisend verenigingsleven, en een goedgevulde kalender met activiteiten die jong én oud gedurende het jaar op verschillende momenten verbindt. Een gemeenschap die bovendien eerst tegen haar zin een kerk zag sluiten, een voetbalkantine zag afbranden en een oeroud dorpscafé zag ophouden te bestaan. En nu ook geen duidelijk zicht meer heeft op een nieuwe ontmoetingsplek die de verloren functies kan herbergen.

Zorgen en uitdagingen
Stichting Dorpshuis De Lier voelt zich verantwoordelijk voor het leefbaar houden van Puiflijk, een taak die ook op het bordje van de gemeente ligt. Hoewel het dorpshuisbestuur graag vooruit blijft kijken, zijn er nu vooral zorgen over de uitdagingen die door deze beslissing de komende jaren blijven bestaan. Zo verslechtert de staat van onderhoud van het zestig jaar oude gebouw dagelijks en heeft het pand een duurzaamheidsniveau dat totaal niet is opgewassen tegen de huidige energiecrisis én dat bovendien niet past bij de duurzaamheidsambities van de nieuwe coalitie. Daarnaast kent het gebouw nu al een structureel capaciteitsprobleem, terwijl alle activiteiten die onderdak verloren met de eerder gesloten plekken in Puiflijk, nog niet eens meegenomen zijn. Niet in de laatste plaats zijn er zorgen over de financiën. Het feit dat er een integrale visie komt, zegt namelijk nog niets over wat er in de toekomst betaald kan worden.

Schouders eronder
Het dorpshuisbestuur is desondanks vastberaden om samen met de gemeente te komen tot een oplossing, die recht doet aan de situatie in – en wensen van de inwoners van – Puiflijk. Ze gaan aan de slag met de vraag of de coalitie zich realiseert wat een dergelijke wending, na het gelopen voortraject, doet met het commitment van inwoners om zich in te zetten voor hun leefomgeving. En in hoeverre de lokale politiek een realistisch beeld heeft van de onderhoudsstaat van het huidige gebouw.

De prioriteit voor de stichting blijft natuurlijk, misschien wel meer dan ooit, het pleiten voor een nieuw en toekomstbestendig dorpshuis. Tot die tijd doet het bestuur er alles aan om te voorkomen dat het verenigingsleven van Puiflijk nu de dupe wordt. Investeringen in het huidige gebouw zijn bijvoorbeeld onontkoombaar om ervoor te zorgen dat De Lier de komende jaren op een acceptabele manier kan blijven draaien.

Dat doet het bestuur, tot slot, met onverminderde gedrevenheid, maar bovenal – heel graag – samen met gebruikers en inwoners. En hopelijk ook met hulp van de politiek.

Foto: Sharon Willems