Nieuwsbericht

Haalbaarheidsonderzoek dorpshuis afgerond

In opdracht van de gemeente Druten is onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van een nieuw dorpshuis voor Puiflijk. De resultaten daarvan zijn vanaf 14 juni voor iedereen in te zien, zo laat de gemeente Druten weten. Het bestuur van Dorpshuis de Lier is verheugd met de resultaten.

Een beslissing over de eventuele nieuwbouw, of over het budget dat nodig is, wordt voorlopig nog niet genomen. Eerst besluit de gemeenteraad of de onderzoeksresultaten aanleiding vormen om tot een concreet plan over te gaan. Vanaf dat moment zullen inwoners en andere belanghebbenden zorgvuldig betrokken worden bij de voorbereiding.

Meer informatie volgt via deze Facebook-pagina en de eerstvolgende uitgave van Dorpskrant Puiflijk. Vanaf 14 juni is er een speciale pagina actief op de gemeentelijke website, waarop de onderzoeksresultaten zijn in te zien.