Nieuwsbericht

Heeft u een AED? Laat het weten!

In Puiflijk zijn op verschillende plekken AED’s te vinden, zo viel te lezen in de dorpskrant van juni dit jaar. Mogelijk is dat aantal sindsdien toegenomen. De gemeente Druten roept AED-eigenaren nu op om hun locatie bij de gemeente bekend te maken, wanneer dit nog niet is gedaan.

“Een dekkend AED-netwerk in de gemeente Druten is een grote wens, om de overlevingskansen van inwoners die getroffen worden door een hartstilstand te vergroten”, zo laat de gemeente weten.

Om de AED’s voor de gemeente Druten in kaart te brengen, vraagt zij inwoners en ondernemers om hulp. Wie een AED buiten heeft hangen die 24 uur per dag beschikbaar is, wordt gevraagd dit te melden via welzijn@drutenwijchen.nl.

Graag vermelden in de mail:
– waar de AED hangt;
– of de AED 24 uur per dag voor iedereen bereikbaar is;
– wie de eigenaar is van de AED;
– wanneer de AED is geplaatst;
– hoe de gemeente u kan bereiken.

Wie nog geen AED in de buurt heeft, maar dit wel wenst, kan zich ook melden via hetzelfde e-mailadres.