Nieuwsbericht

‘Hard werken aan terugwinnen van het vertrouwen’

Dorpshuis De Lier. Hét onderwerp dat de afgelopen maanden in ons dorp voor veel beroering heeft gezorgd. Het voorlopig uitblijven van een nieuw dorpshuis is voor velen een grote teleurstelling en wordt soms zelfs kiezersbedrog genoemd. We hebben er in de Dorpskrant al veel over geschreven, maar nog niet vanuit het perspectief van de politiek. Ramon Postulart, raadslid van Dorpslijst Puiflijk-Druten-Zuid, nodigde onze redactie daarom uit. Hij wil graag vertellen hoe het proces na de gemeenteraadsverkiezingen is verlopen en trekt het boetekleed aan.

Ramon was lijsttrekker tijdens de verkiezingen en voelt zich duidelijk verantwoordelijk voor de gang van zaken. Ook aangeschoven bij het gesprek is fractievoorzitter Mustafa Enkür, vanwege zijn bestuurlijke en politieke ervaring al vele jaren de vooruitgeschoven kandidaat van de Dorpslijst in de gemeenteraad.

„Tijdige communicatie had veel commotie kunnen voorkomen”, aldus Mustafa. „Wij zijn tekortgeschoten in het informeren van het dorp”, valt Ramon hem bij. „Nu moeten we alle zeilen bijzetten om alsnog onze kiezers, en andere dorpsgenoten, ervan te overtuigen dat we gehandeld hebben naar vermogen en naar de omstandigheden. Dit interview hoort bij die inhaalslag. En er volgen meer informatiemomenten de komende maanden, zodra de plannen voor het centrum van Puiflijk, en de op te stellen visie, enige vorm beginnen te krijgen. Na de zomer gaat dat proces van start. We willen het dorp er nadrukkelijk bij betrekken.”

Tijdens het gesprek wordt duidelijk hoeveel waarde de twee hechten aan het dorpshuis. Mustafa licht toe: „Al vele jaren speelt De Lier een grote rol in ons handelen binnen de raad. Het werd steeds duidelijker dat het huidige gebouw op is, financieel bijna afgeschreven, en complete nieuwbouw de beste optie was. In de vorige raadsperiode was er al een bedrag voor gereserveerd, 1 miljoen, maar dat was onvoldoende om ons plan te realiseren.”

Strategische investering
De gemeente deed, op aandringen van de Dorpslijst, in mei 2020 een strategische investering om café-zaal De Linde aan te kopen. Dit om hier het nieuwe dorpshuis te bouwen, los van de vraag of een deel van het café bewaard dient te worden. Mustafa: „De haalbaarheidsonderzoeken naar de diverse varianten voor de nieuwbouw duurden helaas erg lang. Pas in juni 2021 kregen we de uitkomsten en kwam alles in een stroomversnelling. De kosten voor een nieuw dorpshuis zorgden echter voor veel discussie. Iedereen schrok van het prijskaartje van 8 miljoen, we kregen geen overeenstemming. Ons uitgangspunt van nieuwbouw op de Mulderslocatie en uiterlijk dit jaar kiezen uit de mogelijke varianten, dat ging niet door.”

Ramon heeft financiën in zijn portefeuille als raadslid. Hij vertelt: „Alles draait om de financiële haalbaarheid van de plannen. Het gaat om hoge investeringen, waarvan we als gemeente jaarlijks de lasten moeten kunnen opbrengen. Het beduidend lager uitvallen van de steun van het Rijk voor gemeenten, hetgeen voor de verkiezingen niet bekend was, speelt een belangrijke rol. Het is een gegeven waar alle partijen mee te maken kregen bij de onderhandelingen, bij de vorming van een coalitie en een nieuw college.”

De Dorpslijst kwam voor een lastige keuze te staan, bekent hij. Afhaken, of toch maar aan tafel blijven zitten en meebepalen in welke richting de plannen ontwikkeld konden worden. „We kozen voor het laatste”, zegt Ramon. „Deelname aan het college, dicht op de bal. Daarmee konden we ook de zeer nabije toekomst van het huidige dorpshuis veiligstellen, geld reserveren om De Lier zo lang als dat nog nodig is op een verantwoorde manier te laten draaien. De gebruikers mogen niet in de kou komen te staan. En we hebben geregeld dat er voor dat doel een spaarpot wordt gevormd van meevallers op de gemeentelijke begroting.”

Veel dossiers tegelijk
„Vergeet niet”, valt Mustafa hem bij, „dat er in het relatief kleine Puiflijk wel heel veel grote, ingewikkelde zaken tegelijk begonnen te spelen. De toekomst van basisschool ’t Geerke werd erbij betrokken, de brand bij voetbalclub SCP was aanleiding om ook die locatie in het totaalplan mee te nemen, en dan is er de bouw op de locatie van fruitbedrijf Van der Zandt, met misschien wel enkele honderden woningen. Laat helder zijn dat wij kiezen voor nieuwbouw van het dorpshuis in het centrum van Puiflijk, zonder koppeling met de school en ook niet met Van der Zandt, waarvan de ontwikkeling nog jaren zal duren.”

Ten slotte zijn er ook nog de zorgen om het nu leegstaande Mulders, waar het onkruid inmiddels al welig tiert. Verloedering ligt op de loer, erkent Ramon. „En dat willen we absoluut niet. De vraag is nu of het lukt om alle grote evenementen, zoals carnaval, bij De Lier onder te brengen. Welke voorzieningen kunnen daar getroffen worden en moeten we De Linde hier wellicht toch nog bij betrekken? Daar zal binnenkort duidelijkheid over moeten komen, na overleg met de stichting, de beheerder en verenigingen. Het verenigingsleven in stand houden, daar moet de politiek voor zorgen. En we zullen blijven uitleggen waarom wij als Dorpslijst keuzes hebben moeten maken, en hard werken aan het terugwinnen van het vertrouwen.”