Nieuwsbericht

Informatiebord markeert Puiflijks weidevogelgebied

De weidevogels in onze streek hebben in 2023 meer ruimte gekregen om te nestelen. Provincie Gelderland wees hiervoor twee gebieden aan; één in Maasbommel en één in ons dorp. Afgelopen dinsdag 14 mei werd aan de rand van het Puiflijkse weidevogelgebied door wethouder Ronald Thoonen een bord onthuld met meer informatie over weidevogels en het beschermen van hun populatie.

Weidevogels zijn vogels die op de grond broeden in weilanden en op akkers. Denk aan de grutto, kievit, tureluur en scholekster. Vrijwilligers van IVN Maas en Waal markeren de nesten ter plekke en voeren de nestgegevens in een provinciale database. Puiflijkse agrariërs zorgen ervoor dat ze de nesten tijdens hun werkzaamheden op het land ontzien. Ook als dat betekent dat er pas gemaaid kan worden in juni als de jonge vogels kunnen vliegen.

Binnen de aangewezen kerngebieden wordt hier en daar gras- en akkerland tijdelijk afgesloten voor weidevogelbeheer. Dit beheer bestaat uit maatregelen als plas-dras gebiedjes, kruidenrijk grasland, extensief beweiden, verlaat maaien en strooien van ruige mest. Allemaal maatregelen om de vogels voldoende voedsel, rust en bescherming te bieden en de kuikens groot te brengen. Boeren in de aangewezen gebieden kunnen een extra subsidie ontvangen via Streekbeheer Rijk Maas en Waal om geleden schade te compenseren.

Ook de afgelopen weken hebben de vrijwilligers al veel nesten weten te beschermen. Meer informatie over weidevogelbescherming, zie: www.ivn.nl/afdeling/maas-en-waal (zie: werkgroepen).

Foto’s: Gemeente Druten