Nieuwsbericht

Inwoners delen dromen tijdens goedbezochte dorpsbijeenkomst

Afgelopen maandagavond vond in De Lier een door de gemeente georganiseerde dorpsbijeenkomst plaats, waar inwoners hun ideeën en dromen konden delen voor de gemeente Druten in het algemeen en hun woonplaats Puiflijk in het bijzonder. Met een opkomst van ruim 40 deelnemers – de hoogste tot dusver – was de avond goedbezocht.

De brainstorm maakt onderdeel uit van een zogenoemde ‘dorpentour’. Tijdens die dorpentour gaat de gemeente met inwoners uit alle kernen in gesprek en probeert men te weten te komen wat inwoners fijn vinden aan hun dorp en wat de gemeente kan doen om dat zo te houden. Wat anders of beter kan, komt ook aan de orde.

Betaalbare woningen
Op grote vellen papier konden de aanwezigen voor verschillende thema’s aangeven wat zij belangrijk vinden. De uitkomsten voor het thema woningbouw kwamen bij alle groepen veelal overeen. Zo gaven de aanwezigen massaal aan het dorpse karakter van Puiflijk te willen behouden. Daarnaast werd gepleit voor betaalbare woningen voor starters én senioren, waarbij hoofdzakelijk wordt gebouwd naar behoefte van de inwoners van Puiflijk. Verschillende inwoners gaven bovendien aan dat inwoners van Puiflijk voorrang zouden moeten krijgen bij toekomstige woningbouwprojecten.

Dorpsplein en meer groen
Dat een dorpshuis en basisschool essentieel zijn voor de leefomgeving in ons dorp; daarover waren de aanwezigen het unaniem eens. Het dorpshuis werd, niet geheel verrassend, bestempeld als een belangrijke ontmoetingsplek, die voor jong én oud behouden moet blijven. Een dorpsplein werd genoemd als waardevolle aanvulling daarop. Meer groen in de wijken – en het onderhoud daarvan – waren onderwerpen die bij het thema ‘leefomgeving’ eveneens meermaals besproken werden, net als het behoud van karakteristieke en straatbeeldbepalende panden, en het verhelpen van onveilige verkeerssituaties.

Kritische noten
Dat er op dit moment weinig vertrouwen is in de gemeente en de overheid, bleef ook niet onbesproken. Kritische noten waren er bijvoorbeeld als het ging om de aandacht die de politiek in mindere mate zou hebben voor de kleine kernen. De traagheid waarmee bepaalde dossiers in de gemeente behandeld worden werd ook als vervelend ervaren. Verder gaven verschillende dorpsgenoten aan zonnepanelen op weilanden te hekelen, waar anderen zich weer bekommerden over de de staat van de Puiflijkse trottoirs.

Bredere blik
Op verschillende vlakken werd overigens verder gekeken dan alleen de eigen woonplaats Puiflijk. Zo werd onder meer het onderwerp ‘vervoer’ met een bredere blik behandeld. Aan bod kwam onder meer de bereikbaarheid van Druten met het openbaar vervoer alsook de doorstroom op de Maas en Waalweg. Het vergroten van de werkgelegenheid en het versterken van de lokale economie, mede door het aantrekkelijker maken van Druten voor toeristen, bleek eveneens breed te worden toegejuicht door de deelnemers.

Om zelf meer regie te kunnen voeren over dorpse zaken werden tot slot verschillende suggesties aangedragen. Wat te denken van een dorpsraad in iedere kern en een leefbaarheidsbudget per dorp. En, niet geheel onbelangrijk, zouden jongeren volgens de aanwezigen vaker betrokken moeten worden bij dergelijke initiatieven.

Dromen delen via de post
Wie niet aanwezig kon zijn, maar wel graag zijn of haar dromen deelt met de gemeente, kan dat doen door de ansichtkaarten die daarvoor werden uitgegeven te posten (geen postzegel nodig). Geen ansichtkaarten ontvangen? Haal ze op bij het gemeentehuis, in de supermarkt of in de foyer van dorpshuis De Lier. Meer informatie via: https://www.druten.nl/projecten/druten2040/deel-uw-droom-met-ons