Nieuwsbericht

Mogelijk extra bijdrage voor restauratie Oude Toren

Het college van Burgemeester en Wethouders stelt de Drutense gemeenteraad voor om een aanvullend krediet beschikbaar te stellen, om de restauratie van de Oude Toren mogelijk te maken. Eerder al werd door de gemeenteraad geld vrijgemaakt voor de plannen van Stichting Oude Toren Puiflijk, maar dat bedrag bleek niet genoeg te zijn. In totaal is 298.450 euro nodig.

De reden dat het eerder beschikbaar gestelde bedrag niet meer toereikend is, heeft volgens de stichting een aantal oorzaken. Zo bracht onderzoek naar de huidige bouwkundige staat extra schade aan het licht, terwijl de eerste inventarisatie van het rijksmonument al twee jaar geleden plaatsvond. De storm die in februari vorig jaar over ons land raasde zorgde onder meer voor meer beschadigingen. Daarnaast spelen de sterk gestegen bouwkosten een rol bij de vraag naar meer financiële middelen.

Bert Beuving, secretaris van de stichting die zich met de torenrestauratie bezighoudt, geeft aan verheugd te zijn met het voornemen van B e W. De stichting hoopt dan ook op een positief besluit van de gemeenteraad.