Nieuwsbericht

De Lier wil gezond en gelukkig wonen in Puiflijk faciliteren

Het bestuur van De Lier ziet voor het dorpshuis een rol weggelegd om gelukkig en gezond wonen in Puiflijk (mede) mogelijk te maken. Naast het bieden van een plek voor sport, ontspanning en ontmoeting, zijn om die reden de afgelopen tijd verschillende paramedische voorzieningen en vormen van dagbesteding in het dorpshuis ondergebracht.

In 2017 vestigde PMC Samen Sterk, een praktijk voor fysio-, ergo- en (kinder)manuele therapie, zich in De Lier. Inmiddels maakt een steeds groter wordende groep inwoners, van jong tot oud, dankbaar gebruik van deze voorziening ‘om de hoek’. „De intentie is er om in de toekomst, afhankelijk van de vraag vanuit het dorp, kleinschalige voorzieningen zoals bijvoorbeeld een prikpost toe te voegen”, aldus bestuursvoorzitter Frans Kaart.

Landelijke trend
De Lier volgt hiermee de landelijke trend van dorpshuizen die multifunctionele accommodaties worden, waarin diverse maatschappelijke functies gehuisvest zijn. „De overheid stimuleert senioren om langer thuis te blijven wonen. Voorzieningen, zoals deze die nu in De Lier zijn ondergebracht, zijn daarvoor van groot belang.” Een bijkomend voordeel is volgens Kaart dat door het multifunctionele gebruik de huurprijzen voor verenigingen uit het dorp laag gehouden kunnen worden. „Daarmee is ook een financieel gezonde exploitatie in de toekomst gewaarborgd en het bestaansrecht van een zelfstandige dorpshuisvoorziening in een dorp als Puiflijk.”

Flexibiliteit
De aanwezigheid van de verschillende functies, in combinatie met de toch al beperkte capaciteit van het huidige gebouw, vraagt soms extra flexibiliteit van de bestaande gebruikers. „Hier zijn wij ons als bestuur zeker van bewust”, aldus Kaart. „De kans om bovengenoemde functies aan De Lier te verbinden is er echter één die niet iedere dag voorbijkomt. In het belang van het dorpshuis en al haar gebruikers hebben we deze daarom met beide handen aangegrepen. De flexibiliteit van eenieder zal straks beloond worden met een toekomstbestendige accommodatie, met voldoende ruimte voor álle activiteiten.”