Nieuwsbericht

Gemeente maakt resultaten informatiebijeenkomst bekend

Afgelopen dinsdag maakte de gemeente Druten de resultaten bekend van de informatiebijeenkomst die op 27 februari plaatsvond in het kader van het project Integrale Aanpak Puiflijk. Maar liefst 240 inwoners gaven die avond hun mening over allerhande onderwerpen. Daarnaast konden de aanwezigen vragen stellen aan de gemeente. De beantwoording is opgenomen in een verslag dat alle bezoekers van de informatiebijeenkomst per mail ontvingen.

Door de gemeente is onder meer geïnventariseerd welke onderwerpen inwoners van Puiflijk het meest belangrijk vinden voor (de toekomst van) hun dorp. Dat deed men eerder al onder de noemer ‘Denken over Druten2040′ en dat deed men op 27 februari opnieuw. Op basis van de resultaten van beide peilingen is door de gemeente een nieuwe ’top 20′ samengesteld. Uit een gebundeld overzicht blijkt dat het onderwerp ‘behoud van het dorpse karakter’ met afstand op nummer één staat, gevolgd door de thema’s ‘betaalbare en voldoende woningen’ en ‘in elk dorp basisvoorzieningen zoals een school, buitenschoolse opvang en ontmoetingsplek’. De punten ‘meer groen/natuur in Puiflijk’ en ‘dorpshuis vernieuwen’ sluiten de top vijf.

Vragenlijst
De volgende stap is het verspreiden van een informatiekrant met daarin meer informatie over het project en een vragenlijst die inwoners de gelegenheid biedt om hun mening te geven. Medio april kunnen alle huishoudens van Puiflijk die informatiekrant met vragenlijst tegemoet zien. In mei worden vervolgens avonden georganiseerd waarop medewerkers van de gemeente verdiepende gesprekken willen voeren. Vervolgens vindt er een bijeenkomst plaats voor de gemeenteraad, waarbij de raadsleden worden geïnformeerd over de verschillende uitkomsten. Teneinde wordt door de gemeente een Integrale Aanpak Puiflijk geschreven; dit document wordt na de zomervakantie aan de raad voorgelegd.