Nieuwsbericht

Straatnamen plan Hemelrijk vastgesteld

Het Drutense college van B en W heeft 3 straatnamen uitgekozen en geselecteerd voor het nieuwbouwproject ‘Hemelrijk’ aan de Puiflijkse Koningsweg. Naar aanleiding van een prijsvraag werd door inwoners een groot aantal suggesties aangedragen. De namen Hemelrijk, Karmijn en Mirabel kwamen als winnaars uit de bus. 

De eerste naam verwijst vanzelfsprekend naar de naam van het perceel waar de toekomstige wijk gerealiseerd wordt. Net als bij de meeste wijken in Druten-Zuid, zoals de Nijenkamp, Vlakkers, en Hegakker – allen gebouwd op voormalig Puiflijkse grondgebied – wordt op die manier de herinnering aan deze oude boerenakkers levend gehouden.  

 De naam Mirabel verwijst naar een pruimensoort die in het verleden op het stuk grond werd verbouwd. De toekomstige straat Karmijn is vernoemd naar een appelsoort (voluit Karmijn de Sonnaville, red.) die eind vorige eeuw ontwikkeld werd door de kweker Piet de Sonnaville. Hij is de vader van Ben de Sonnaville, die tot voor kort eigenaar was het perceel. 

(Foto: Gemeente Druten)